Přeskočit na obsah

Certifikáty

Společnost Vítkovické železniční opravny, a.s. má certifikovaný systém kvality dle EN ISO 9001:2015 ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje záruky toho, že jsou ve společnosti vytvořeny podmínky pro shodu realizace se zákazníkem definovanými požadavky.
Efektivita systému řízení je každoročně prověřována audity externí akreditované společnosti a současně audity zákaznickými.

Neustále sledujeme a optimalizujeme naše interní procesy novým legislativním a zákaznickým požadavkům, což dává našim zákazníkům jistotu, že i v budoucnu budou mít po svém boku silného partnera.