Přeskočit na obsah

Opravy

Společnost Vítkovické železniční opravny a.s. je certifikována dle hlavních opravárenských předpisů VPI, SUNV, KVs5-B-2010, VSP (AVV, GCU).

Naši pracovníci jsou schopni zrealizovat všechny požadované druhy a rozsahy periodických i neperiodických oprav vozů podle příslušných opravárenských předpisů.

Opravy provádíme v rozsahu:

 • VPI: G4.0, G4.2, G4.8 a další (+3M, G4.3…)
 • KVs5-B-2010: revizní periodické opravy, technická kontrola, běžné opravy
 • SUNV: N8, N4, N2 a další
 • Dvojkolí: dle VPI IS0, IL, IS1, IS2, 3L dle KVs5-B-2010 D0, D1, D2, D3, D4
 • VSP (AVV, GCU) – příloha 9 a 10

Nástavby nákladních železničních vozidel

 • Provádíme revize, modernizace či rekonstrukce nástaveb různých typů nákladních železničních vozidel.
 • Opravy ocelových skříní vysokostěnných a výsypných vozů svařováním
 • Opravy pneumatického nebo mechanického ovládání výsypných klapek
 • Opravy dřevěných podlah
 • Opravy jímkových vozů
 • Opravy cisternových vozů včetně zkoušek (dle RID – L a P)

Spodek vozu, táhlové a narážecí ústrojí

 • Kontrola spodku na trhliny a deformace, kontrola deformace popř. oprava čelníku, měření rámu
 • Měření vůle na kluznicích, prohlídka horního dílu torny, stupačky a madla, jiskrové plechy
 • Opravy a výměny částí rámu vozu svařováním
 • Šroubovka – proměření, výměna
 • Proměření, promazání, výměna veškerých komponent táhlového a narážecího ústrojí
 • Nivelizovaná kolej pro měření výšky nárazníků

Podvozky

 • Revize podvozků D2, D3 dle VPI
 • Měření rámu podvozku, kluznice, rozsochové spony, záchytky dvojkolí, manganové destičky, spodní díl torny
 • Modifikace podvozků dle požadavků ECM
 • Y25, 1XTa, 2XTa, 26-2.8, DB 931, vícenápravové

Brzda

 • Revize brzdy dle VPI BR0, Br2, Br3 včetně kompaktních brzdových jednotek
 • Kontrola a údržba pneumatických dílů brzdy, údržba a seřízení brzdového tyčoví a pákoví
 • Revize brzdy DAKO, Knorr, Sab Wabco, Wabtec, Oerlikon, Charmilles, Westinghouse

Dvojkolí

 • Jízdní profil UIC ORE S1002
 • Revize dvojkolí dle VPI IS0, IL, IS1, IS2, 3L
 • Revize dvojkolí dle KVs5-B-2010 D0, D1, D2, D3, D4
 • Revize dvojkolí – nově vybudovaná linka
  • vstupní vizuální kontrola
  • demontáž ložiskových skříní
  • tryskací box
  • NDT (ultrazvuk, stacionární magnet, vnitřní pnutí)
  • reprofilace dvojkolí – RAFAMET průměr dvojkolí od 700 do 1300mm
  • lakovací / sušící box
  • montáž ložiskových skříní (samostatné pracoviště pro čištění a kontrolu ložisek)

Soustředěné opravy

 • Revize / renovace dílů brzdy DAKO
 • Revize / renovace stavěče odlehlosti zdrží
 • Proměření / zvážení pružin a pružnic
 • Oprava kohoutů
 • Revize brzdových spojek

Tryskání a lakování

 • Nově vybudovaný tryskací box (délka boxu 23,8 m) – dle normy SA ČSN EN ISO 8501-1 jsme schopni dodržet stupně čistoty povrchu od Sa 1 až do Sa 3
 • Nově vybudovaný lakovací a sušící box (délka boxu 25 m) – lakování komponentů, rámů podvozků, rámů vozů i nástaveb, vnitřní nátěr nástavby
 • Lakování vodou ředitelnou i rozpouštědlovou barvou

NDT

 • Metoda ultrazvukem (UT) – únavové necelistvosti v kovových materiálech (dvojkolí, kroužky, pružnice), měření tloušťky plechů na korozní úbytek materiálu
  • tloušťkoměr TT100, defektoskop Olympus EPOCH 650, SITESCAN D50
 • Fluorescenční prášková magnetická metodu (MT) – detekce povrchových a podpovrchových necelistvostí ve feromagnetických materiálech (nápravy, háky, nárazníky, torny, svary na podvozcích)
  • ruční elektromagnet REM230, zdroj magnetického proudu Magman R4000A, UV Lampa MR974AN
 • Kapilární (PT) – odhalení na nemagnetických typech povrchů
 • Vizuální (VT) – detekování povrchových necelistvostí
 • Vnitřní pnutí – Fraunhofer UER3

Technologické vybavení opravny:

 • Váha Tenzona – vážení hmotnosti vozu, statické zjišťování nápravových tlaků
 • Přesuvna NOPO – nosnosti 35t a délce 23m
 • Stojanové mobilní zvedáky 10 x 4 sady
 • Mostové jeřáby – 3x
 • INDUCTLINE – zařízení pro kontrolu pružin a pružnic s digitálním výstupem
 • RMT – indukční ohřev ložiskových kroužků
 • HAKAN 3 – zkouška brzdy – 5x
 • Rafamet UBC 150N – soustruh na dvojkolí