Přeskočit na obsah

Certifikáty

Společnost VŽO má certifikovaný systém kvality dle EN ISO 9001:2015 ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje záruky toho, že jsou ve společnosti vytvořeny podmínky pro shodu realizace se zákazníkem definovanými požadavky.
Efektivita systému řízení je každoročně prověřována audity externí akreditované společnosti a současně audity zákaznickými.

Neustále sledujeme a optimalizujeme naše interní procesy novým legislativním a zákaznickým požadavkům, což dává našim zákazníkům jistotu, že i v budoucnu budou mít po svém boku silného partnera.

Naše společnost je certifikována dle hlavních opravárenských předpisů VPI, KVs5-B-2010 a SUNV.

Vlastníme však i další certifikáty, které potvrzují odbornou způsobilost Vítkovických železničních opraven.

ECM úroveň 4 směrnice 2019/779
RID
VPI-EMG
W.S.cert NDT RAILWAY
Osvědčení o způsobilosti dodavatele v souladu s KVs5-B-2010

ISO 45001:2018
ISO 9001:2015
ISO 3834-2:2006
EN 15085-2:2020
ČD V95/5
ČD V26

DAKO opravy, údržba a zkoušení brzdových přístrojů pneumatické brzdy
Správa železnic
ZSSK Cargo

Certifikáty

Naše společnost je certifikována dle hlavních opravárenských předpisů VPI, KVs5-B-2010 a SUNV.